måndag 23 mars 2015

Pågående och kommande projekt 2014-15

Under 2015 års inledande kvartal så stödjer WASSUP följande projekt:
  • Vattenförsörjning på en skola i Kenya via organisationen Kisumu. Vi har en kontinuerlig dialog och ser fram emot den uppföljande redovisningen
  • Brunnsborrning i Andoum i södra Tchad. Användarantalet beräknas till minst 500 inklusive verksamheter för sjukhus och flera skolor.
Under 2014 har flera brunnsborrningar och brunnsrenoveringar genomförts med lyckade resultat i Tchad. Eftersom samarbetet med våra kontakter Sara och David Durand har fungerat så bra, har WASSUPs styrelse röstat igenom att stödja ytterligare brunnsrenoveringar i området. Ekonomiskt stöd för detta utgår med SEK 150 000.

Vidare stöttade WASSUP följande projekt och verksamheter under 2014:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar