onsdag 23 december 2015

WASSUP ger ytterligare bidrag till Läkare utan Gränser och unicef

Diskussionerna går heta när styrelsen pratar om vart era bidrag kan hjälpa till mest gällande avvägningar mellan den största nyttan kontra att WASSUPs bistånd går till projekt som harmonierar med stadgarna. Det är tack vare våra månatliga bidragsgivare som föreningen kan fortsätta sin verksamhet, och därför kan ni alltid känna er trygga med att ert bidrag oavkortat går till
  • att säkra en god tillgång till rent dricksvatten,
  • att utveckla ekologiska metoder som förbättrar grundvattensituationen, och
  • att funktionella sanitetsanläggningar finns tillgängliga
till de personer som behöver det mest. WASSUPs styrelse röstar igenom att föreningen som julgåva med SEK 25 000 vardera bistår Läkare utan Gränsers pågående projekt i Kongo Kinshasa, samt till unicef där pengarna öronmärks till vatten- och sanitetsprojekt. Tidigare i år delade vi ut ett stöd om SEK 50 000 till WaterAid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar