torsdag 21 april 2016

Årsmöte 2016

Andreas Berg och Daniel Kallus presenterar projektet Healthy Hospitals på Tyréns AB i Göteborg.

Under eftermiddagen höll WASSUP sitt årsmöte i Tyréns lokaler på Lilla Badhusgatan i Göteborg. Efter en genomgång av årsberättelsen för 2015 kan vi konstatera att vi under årens lopp har borrat över 40 brunnar i bland annat Tchad! Detta innebär att föreningen har hjälpt till med att erbjuda tusentals människor en säkrare tillgång till rent vatten och goda facilitetsanläggningar. 

Efter årsmötet där vi bland annat valde in styrelsemedlemmar, kunde vi också konstatera att 2016 kommer att löpa på som vanligt, där vi aktivt letar efter nya projekt som vi kan bidra till. Som ett led i detta bjöd vi in hydrogeologen Andreas Berg från WSP och geoteknikern Daniel Kallus från ÅF. Tillsammans presenterade de sitt projekt Healthy Hospitals i vilket de arbetar för att ge människorna i Shinyangadistriktet i Tanzania tillgång till rent vatten. Projektet omfattar även att förbättra och effektivisera tillgången till elekticitet samt övrig infrastruktur till Kolandotosjukhuset, och WASSUP ser mycket positivt på projekt som dessa där föreningens bistånd kan ge positiva synergier.

När årsberättelsen är färdig läggs informationen i sedvanlig ordning ut på hemsidan under den kommande fliken Årsberättelse 2015 så att du kan se vart dina pengar går! En överväldigande merpart av våra medlemmars donationer går direkt till bistånd eftersom WASSUP's enda administrativa kostnad är bankens avgift för kontoinnehav. Om du är intresserad av mer information om vad WASSUP har gjort under föregående år, så är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar