onsdag 30 november 2016

WASSUP stöttar WaterAid och Flickors Utbildning i Kamerun


Styrelsen för WASSUP har beslutat att dela ut ett stöd om SEK 50 000 till WaterAid. Med bidraget öppnas möjligheten för WASSUP att bli vänföretag till WaterAid. Exempelvis så kan bidraget räcka för att ge fem skolor (med ca 250 elever vardera) separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av och byggandet av flera toaletter minskar riskerna för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka tryggheten för flickor på skolan. Vi ser fram emot uppföljningen!

Vidare pågår en dialog med Flickors Utbildning i Kamerun där WASSUP har beslutat att stödja brunnsborrning i byn Bandja. För närvarande omfattar överenskommelsen ett stöd på knappt SEK 70 000 för borrning av en brunn inklusive tillkommande material såsom pump och ledningar. Föreningen arbetar med utbildningsverksamhet med fokus på flickor, kvinnor och unga mödrar med barn på Kameruns landsbygd, och brunnen skulle innebära att en hel by i Bandjas administrativa område kan få en hållbar tillgång till rent dricksvatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar