tisdag 11 april 2017

Årsmötet

eller föreningsstämman, som är högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter, består av föreningens medlemmar med rösträtt. Varje medlem med rösträtt har en röst. Den ordinarie föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig samt med de röster som företräds genom godkänt ombud. Godkänt ombud är medlem med rösträtt som kan uppvisa underskriven röstöverlåtelse från den medlem de företräder.

Kallelse till årsmötet detta år har skickats ut till samtliga av WASSUPs medlemmar den 5:e april 2017. I år har vi turen att få sällskap av Daniel Olsson från Vinden Second Hand i Alingsås, som kommer och berättar om uppföljningen av borrandet av två nya brunnar i den tchadiska huvudstaden N’Djamena.

Väl mött! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar