fredag 13 oktober 2017

WASSUP ger ytterligare stöd till WaterAid


400 000 människor från folkgruppen rohingya är just nu på flykt från Myanmar/Burma till flyktingläger i södra Bangladesh. Situationen i lägren är akut och bristen på rent vatten och toaletter riskerar att ytterligare förvärra situationen. 

Styrelsen i WASSUP har beslutat att stödja WaterAid i deras uppdrag att i flyktinglägren bygga toaletter, vattenstationer och duschar. I detta ingår även hygienpaket till kvinnor och flickor, och ett flertal för kvinnor och flickor säkra duschar! Stödet uppgår till SEK 50 000.

För ett år sedan stöttade WASSUP WaterAid med samma summa, fast då i ett projekt som skulle kunna ge fem skolor med drygt 1 200 elever separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av, och byggandet av, flera toaletter minskar risken för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka den generella tryggheten för flickor. Vi hoppas på liknande, positiva synergier i vårt aktuella stöd till WaterAid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar