lördag 3 februari 2018

Provtagning av vatten i fält

Den historiska utvecklingen i Tchad är postkolonial, blodig och ligger färskt i mannaminne. Den har direkt resulterat i en till dags dato ihållande, politisk oro och bristande infrastruktur, vilket sedermera har orsakat en haltande samhällsutveckling trots stora oljefyndigheter och kortare perioder av politisk stabilitet. Konsekvenser av detta erfar WASSUP även i anläggandet av brunnar och byggnationen av sanitetsanläggningar, då en välfungerande infrastruktur är av yttersta vikt för att våra projekt ska nå lyckade resultat. 

Somliga av de WASSUP-initierade brunnarnas användare behöver gå mycket långt för att få det vatten de behöver. Då är det också nödvändigt att vattnet de pumpar ur marken håller en erforderlig kvalitet. I det löpande arbetet med drift och underhåll av det nätverk av brunnar som WASSUP har varit med och byggt upp, ingår det att pröva vattnet i laboratorium. Vatten är dock en färskvara, och dessvärre händer det att den undermåliga infrastrukturen bidrar till att våra vattenprover som tas i fält hinner bli dåliga innan de når laboratoriet. Således tittar WASSUP nu på vilka möjligheter som finns för att genomföra vattenprover direkt i fält, via så kallade provtagningskit.

WASSUP undersöker för närvarande hur ett stöd för en sådan verksamhet kan se ut i praktiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar