lördag 10 februari 2018

WASSUP söker ekonomiskt stöd!


Sedan starten 2009 har vi hunnit med mycket, och efter knappt tio års aktiv verksamhet finner styrelsen ett behov av att följa upp genomförda projekt. Till detta söker WASSUP ekonomiskt stöd! 

Du kanske tänker att föreningen borde kunna finansiera en egen resa som ändå ryms inom den ordinarie verksamheten, men vi i styrelsen tycker fortfarande att dina pengar oavkortat ska gå direkt till konkreta åtgärder i projekten. Här inkluderas borrandet av nya brunnar, samt drift och underhåll av de befintliga brunnar och pumpar som föreningen har initierat, bland annat.

WASSUP identifierar ett behov av att låta åtminstone en av oss åka ned till Tchad för att koordinatsätta våra brunnar och utvärdera skicket på installerade anläggningar. Trots att vi har goda kommunikationer med våra kontaktpersoner i regionen, ser vi ett stort mervärde i att själva ha iakttagit status ute i fält. Våra iakttagelser hoppas vi kunna ligga till grund för ett effektiviserat och förbättrat arbete i projekten.

Om du vill donera till ett sådant syfte, eller om du har idéer och uppslag på var WASSUP skulle kunna vända sig i en sån här fråga - tveka inte att kontakta styrelsen här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar