onsdag 7 mars 2018

Utökat stöd till Tchad

Sedan länge har WASSUP bedrivit ett nära samarbete med PMU Vinden Second Hand för att borra och underhålla brunnar för dricksvatten och bevattning i centralafrikanska Tchad. I julas träffade representanter från WASSUP och PMU Vinden vår kontaktperson i Afrika över en lunch i Göteborg för att diskutera löpande och kommande projekt.

Somliga pumpar i Tchad drivs med dieselaggregat, vilket är problematiskt ur flera aspekter. WASSUP tittar på möjliga lösningar att byta drivmedel från diesel till solenergi, och till detta uppdrag tilldelar WASSUP vår kontaktperson SEK 50 000. Stödet omfattar inte bara bytet av dieseldrivna pumpar till soldrivna diton, utan är också tänkt att användas till drift och underhåll av desamma. Det utdelade stödet innebär att WASSUP finansierar hälften av projektets omkostnader.

Vid färdigställda brunnar och pumpar erfar WASSUP en mycket hög besöksfrekvens, och ett högt slitage. Många har även en lång väg att ta sig för att nå det vatten som vi tillgängliggör, varpå vi tittar på möjligheterna att anlägga toaletter i anslutning till WASSUP-initierade brunnar. Information till och bättre kunskap om sanitetsfrågor hos lokalbefolkningen försvagar privata och enskilda vinstintressen i regionen samtidigt som epidemier effektivt kan motverkas, och om WASSUP får möjlighet att bygga erforderliga sanitetsanläggningar vid vattenkällorna, så ökar även möjligheterna till att hålla dricksvattnet oförorenat. För närvarande tittar föreningen på hur ett sådant stöd kan betalas ut och genomföras i praktiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar