lördag 21 april 2018

Årsmötet

som WASSUP höll den 20:e mars utföll som planerat! Föreningen kan konstatera ett positivt bokslut för 2017, vilket betyder att våra medlemsavgifter var större än våra utgifter. Det innebär dock inte att vi ligger på latsidan, utan styrelsen arbetar för att just dina pengar öronmärkt ska gå till de ändamål som slås fast i stadgarna – nämligen till rent dricksvatten, en förbättrad grundvattensituation och funktionella sanitetsanläggningar. Protokoll återfinns här.

En punkt på årsmötets dagordning var frågan om huruvida föreningens urvalskriterier för nya projekt bör ingå i stadgarna. Årsmötet röstade enhälligt nej i frågan med motiveringen att styrelsen gärna ser en fortsatt flexibel urvalsprocess när projekt väljs ut. Med föreliggande beslut om att inte föra in urvalskriterierna till stadgarna kan vi fortsatt anpassa dem till rådande världsläge, vilket som bekant kan förändras väldigt snabbt. Istället har vi valt att revidera urvalskriterierna för att bättre passa dagens behov, till skillnad från behov daterade 2009 då de först skrevs. I praktiken innebär det bättre möjligheter för styrelsen att följa upp genomförda projekt.
 
En resumé över genomförda och kommande projekt presenterades på årsmötet. Till det senare kan vi nämna bland annat uppföljning av brunnsborrning i Bandja, Tchad, köp av testkit för provtagning av vatten i våra befintliga anläggningar samt byggandet av nya toaletter till ett barnhem i Goma, Kongo. Titta här för mer information om genomförda och planerade projekt.

2018 års styrelse hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar