Julklappar

2017
Detta år fick föreningen in SEK 800. Det är en liten summa men infogat i verksamhetsbudgeten gör den oavkortad nytta i sitt sammanhang!

2016
Detta år fick föreningen in SEK 1 200. Det är en blygsam summa i sammanhanget, men räcker likväl till kvalitetstester av vatten till fyra av våra brunnar!
 
2015
Vi tackar för era givmilda donationer som under året uppgick till SEK 5 100! Förutom till brunnsborrande i Tchad bidrog WASSUP bland annat med medel för vatten- och sanitetsförbättrande åtgärder inom Läkare utan Gränser, Wateraid och Unicef.

2014
Rekordår för WASSUPs julklappskampanj då vi fick möjlighet att omvandla SEK 5 700 i donationer till rent vatten! Tack Annika Lindberg, Olof Sandén, Gabriella Rydgren, Pär Zars, Lars-Åke Nilsson, Max Halužan, Lena Alsheden, Magnus Malmsborg, fam. Malmsborg och fam. Nugin! Tyréns AB bidrog traditionsenligt med en julklapp bestående av en summa motsvarande medlemmarnas samlade medlemsavgifter - SEK 52 250 - tack! Totalt SEK 57 950 i julklappsgåvor går oavkortat till biståndsprojekt som rör vatten och sanitet med fokus i centralafrikanska Tchad.

2013
Vi tackade Tyréns AB som gav en julklapp utöver sin medlemsavgift om SEK 30 000. Pengarna, totalt SEK 30 300 gick oavkortat till att färdigställa brunnar i bland annat Amdiher i Tchad. Tack!

2012 

Detta år tackade WASSUP Christina Frycklund för två julklappar! Tyréns AB var också med och bidrog med SEK 10 000. Totalt kunde WASSUP med SEK 10 600 i julklappspengar finansiera nya brunnar i bland annat Fatata i Tchad!

2011 

Ett av WASSUPs bästa biståndsår då vi tackade Per Leander, Gabriella Rydgren, Marcus Jennerholm, Jan Kjellson och Sonja Kildishev för totalt SEK 2 700. Tyréns AB donerade även här, förutom sin medlemsavgift om SEK 10 000, en julklapp. För totalt SEK 13 000 i julklappsdonationer kunde WASSUP färdigställa brunnar i bland annat Madjorio och Farcha i Tchad. Tack!

2010 
WASSUP tackade Jenny Lindvall, Tommy Edeskär, Julia Öhman, Lena Tilly, Per Leander, Bengt Jerkland, fam. Viklund, Ragnhild Björkman, fam. Ahlberg, Tyréns AB samt tre anonyma biståndsgivare för totalt SEK 6 600 i julklappsgåvor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar