Donera

Är du tidigare anställd vid Tyréns AB eller intresserad av att bli stödjande medlem? 

Skicka då ett mail hit så blir du registrerad. Du ansvarar själv för att göra inbetalningar - detta kan ske via månadsvis överföring à SEK 50 eller via årsvis överföring à SEK 600 till föreningens bankgiro 667-9112. Glöm inte att ange från VEM transaktionen kommer.

WASSUP (Water And Sanitation SUPport) är en fristående ideell förening bildad av anställda på Tyréns AB. Föreningen är öppen för alla, men endast den som arbetar eller har arbetat på Tyréns AB har rösträtt. För övriga gäller att man är stödjande medlem.

Rösträtten innebär att en får möjlighet att påverka vilka projekt som föreningen skall stödja förutsatt att de faller inom ramarna för gällande stadgar, samt att en får rösträtt vid val av ny styrelse.

Som anställd på Tyréns AB kan du bli medlem via registrering på Mina Förmåner på TyrNet. Medlemsavgiften om SEK 50 kommer då att dras från din lön månadsvis via ett nettolöneavdrag.


Insamlade pengar går oavkortat till utvalda projekt.