torsdag 21 april 2016

Årsmöte 2016

Andreas Berg och Daniel Kallus presenterar projektet Healthy Hospitals på Tyréns AB i Göteborg.

Under eftermiddagen höll WASSUP sitt årsmöte i Tyréns lokaler på Lilla Badhusgatan i Göteborg. Efter en genomgång av årsberättelsen för 2015 kan vi konstatera att vi under årens lopp har borrat över 40 brunnar i bland annat Tchad! Detta innebär att föreningen har hjälpt till med att erbjuda tusentals människor en säkrare tillgång till rent vatten och goda facilitetsanläggningar. 

Efter årsmötet där vi bland annat valde in styrelsemedlemmar, kunde vi också konstatera att 2016 kommer att löpa på som vanligt, där vi aktivt letar efter nya projekt som vi kan bidra till. Som ett led i detta bjöd vi in hydrogeologen Andreas Berg från WSP och geoteknikern Daniel Kallus från ÅF. Tillsammans presenterade de sitt projekt Healthy Hospitals i vilket de arbetar för att ge människorna i Shinyangadistriktet i Tanzania tillgång till rent vatten. Projektet omfattar även att förbättra och effektivisera tillgången till elekticitet samt övrig infrastruktur till Kolandotosjukhuset, och WASSUP ser mycket positivt på projekt som dessa där föreningens bistånd kan ge positiva synergier.

När årsberättelsen är färdig läggs informationen i sedvanlig ordning ut på hemsidan under den kommande fliken Årsberättelse 2015 så att du kan se vart dina pengar går! En överväldigande merpart av våra medlemmars donationer går direkt till bistånd eftersom WASSUP's enda administrativa kostnad är bankens avgift för kontoinnehav. Om du är intresserad av mer information om vad WASSUP har gjort under föregående år, så är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifterna hittar du här.

onsdag 23 december 2015

Ge bort rent vatten i jul

WASSUP påminner om årets julklapp - rent vatten! Än är det inte för sent att bidra med en julklapp, trots att julafton snart är oss förbi. Fram till årets slut finns möjligheten att köpa en julklapp för SEK 300. Mer information hittar du här.

WASSUP ger ytterligare bidrag till Läkare utan Gränser och unicef

Diskussionerna går heta när styrelsen pratar om vart era bidrag kan hjälpa till mest gällande avvägningar mellan den största nyttan kontra att WASSUPs bistånd går till projekt som harmonierar med stadgarna. Det är tack vare våra månatliga bidragsgivare som föreningen kan fortsätta sin verksamhet, och därför kan ni alltid känna er trygga med att ert bidrag oavkortat går till
  • att säkra en god tillgång till rent dricksvatten,
  • att utveckla ekologiska metoder som förbättrar grundvattensituationen, och
  • att funktionella sanitetsanläggningar finns tillgängliga
till de personer som behöver det mest. WASSUPs styrelse röstar igenom att föreningen som julgåva med SEK 25 000 vardera bistår Läkare utan Gränsers pågående projekt i Kongo Kinshasa, samt till unicef där pengarna öronmärks till vatten- och sanitetsprojekt. Tidigare i år delade vi ut ett stöd om SEK 50 000 till WaterAid.

torsdag 3 december 2015

Fortsatt stöd till WaterAid

Vi är väldigt glada över att kunna meddela att WASSUPs styrelse har röstat igenom ett fortsatt ekonomiskt stöd om SEK 50 000 till WaterAid! Intresset över att fortsätta bistå Läkare utan Gränsers pågående projekt i Kongo Kinshasa och Haiti, samt att initiera ett ekonomiskt stöd till nya projekt som UNCHR och MSABI driver kvarstår. Innan bistånd kan betalas ut inväntar WASSUP på besked avseende vissa formaliafrågor.

onsdag 2 december 2015

Julklapp 2015

Julen närmar sig, och det går fort! Vi på WASSUP ger rekommendationen att hoppa över den rent materialistiska julklappen till förmån för de mest behövande. Vill du veta mer så kan du navigera dig till fliken Julklapp 2015 här på hemsidan!

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen för WASSUP!

måndag 23 mars 2015

Pågående och kommande projekt 2014-15

Under 2015 års inledande kvartal så stödjer WASSUP följande projekt:
  • Vattenförsörjning på en skola i Kenya via organisationen Kisumu. Vi har en kontinuerlig dialog och ser fram emot den uppföljande redovisningen
  • Brunnsborrning i Andoum i södra Tchad. Användarantalet beräknas till minst 500 inklusive verksamheter för sjukhus och flera skolor.
Under 2014 har flera brunnsborrningar och brunnsrenoveringar genomförts med lyckade resultat i Tchad. Eftersom samarbetet med våra kontakter Sara och David Durand har fungerat så bra, har WASSUPs styrelse röstat igenom att stödja ytterligare brunnsrenoveringar i området. Ekonomiskt stöd för detta utgår med SEK 150 000.

Vidare stöttade WASSUP följande projekt och verksamheter under 2014:

onsdag 21 november 2012

Arbetet fortskrider trots tekniska problem

Vi har haft tekniska problem under 2012 med vår hemsida med förlorade inloggningsmöjligheter och glömda lösenord. Vi ber om ursäkt för detta och lovar bot och bättring!

Men trots en sovande hemsida så har vi såklart arbetat på i styrelsen under året. Förutom att följa upp befintliga projekt så har vårt arbete handlat mycket om att hitta nya projekt och samarbetspartners. Vi kommer att uppdatera er mer om detta framöver.
I nuläget kommer vi att beställa fyra nya brunnar i Tchad av våra tidigare samarbetspartners David och Sara Duránd, som ni även kan läsa mer om här.

Titta gärna på vår uppföljningstabell med vad som har hänt sedan sist!