onsdag 13 december 2017

Julklappar 2017

WASSUP arbetar löpande med att ge stöd åt operationer som ovan - brunnsborrning i Tchad. 
Din julklapp bidrar till att vårt arbete kan fortsätta.

Julen närmar sig med stormsteg och det gillar vi på WASSUP. Som vanligt är det dags för ytterligare en julklappskampanj - vår utökade möjlighet att bidra till att nödställda får en säkrare tillgång till rent vatten och erforderliga sanitetsanläggningar. En julklapp kostar SEK 300 och är en skön kontrast till den rent materiella julklappen. 

Läs mer under fliken Julklapp 2017!

fredag 13 oktober 2017

WASSUP ger ytterligare stöd till WaterAid


400 000 människor från folkgruppen rohingya är just nu på flykt från Myanmar/Burma till flyktingläger i södra Bangladesh. Situationen i lägren är akut och bristen på rent vatten och toaletter riskerar att ytterligare förvärra situationen. 

Styrelsen i WASSUP har beslutat att stödja WaterAid i deras uppdrag att i flyktinglägren bygga toaletter, vattenstationer och duschar. I detta ingår även hygienpaket till kvinnor och flickor, och ett flertal för kvinnor och flickor säkra duschar! Stödet uppgår till SEK 50 000.

För ett år sedan stöttade WASSUP WaterAid med samma summa, fast då i ett projekt som skulle kunna ge fem skolor med drygt 1 200 elever separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av, och byggandet av, flera toaletter minskar risken för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka den generella tryggheten för flickor. Vi hoppas på liknande, positiva synergier i vårt aktuella stöd till WaterAid!

torsdag 24 augusti 2017

Uppkoket

Våra medlemmar kanske undrar varför det har varit så tyst från WASSUPs styrelse sedan årsmötet. Har vattnet kallnat? Tvärtom. Det stora stöd som utbetalades till Vinden Second Hand kring årsskiftet sammanslaget med det löpande underhållsbehov som finns i WASSUPs biståndsarbete - och dessutom semestertiderna som precis har blivit passé - har inneburit att vi har legat och puttrat de senaste månaderna. 

Snart kokar det däremot upp! Årsmötet innebär en del förändringar i föreningens organisation och det aktiva arbetet som genomförs sker främst på vårt engagemangs administrativa sida. Förutom sökandet av nya medlemmar letar vi fortfarande efter intressanta projekt att stödja, gärna sådana som behandlar eller åtminstone tangerar förbättrandet av grundvattensituationen för människor i utsatta lägen.

Har du tips på projekt eller är intresserad av att stödja oss med donationer så kan du gå in här och berätta friskt! Vi tar tacksamt emot och följer upp de inspel som kommer till våra bord.

tisdag 11 april 2017

Årsmötet

eller föreningsstämman, som är högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter, består av föreningens medlemmar med rösträtt. Varje medlem med rösträtt har en röst. Den ordinarie föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig samt med de röster som företräds genom godkänt ombud. Godkänt ombud är medlem med rösträtt som kan uppvisa underskriven röstöverlåtelse från den medlem de företräder.

Kallelse till årsmötet detta år har skickats ut till samtliga av WASSUPs medlemmar den 5:e april 2017. I år har vi turen att få sällskap av Daniel Olsson från Vinden Second Hand i Alingsås, som kommer och berättar om uppföljningen av borrandet av två nya brunnar i den tchadiska huvudstaden N’Djamena.

Väl mött! 

torsdag 12 januari 2017

WASSUP stöttar Vinden Second Hand!


Precis vid årsskiftet beslutade styrelsen om att dela ut stöd om SEK 70 000 till Vinden Second Hand i Alingsås, WASSUP's kanal till Tchad. Tack vare våra kontakter med Vinden har brunnsborrandet i Tchad kunnat fortlöpa friktionsfritt. 

Just nu är en av våra vänner nere i regionen runt den tchadiska huvudstaden N'Djamena för att övervaka och dokumentera borrandet av två nya brunnar av fabrikatet India Mark II. Ett flertal brunnar av bland annat denna typ finns redan runt N'Djamena, men som följd av ett extremt torrt klimat och ett ökande antal användare, är behovet av borrandet av nya samt underhållet av befintliga brunnar fortfarande stort. 

De två nya brunnarna förbättrar inte enbart tillgången till säkrare dricksvatten för de boende i närområdet, utan får även positiva synergier i form av avlastning på andra brunnar samt en reduktion av vattenrelaterade sjukdomar.

onsdag 14 december 2016

Ge bort en julklapp som gör skillnad

Snart är det jul, en av favorithögtiderna för oss på WASSUP. Varje år lanserar vi en blygsam julkampanj där möjligheten erbjuds att bidra till att nödställda får en säkrare tillgång till rent vatten och erforderliga sanitetsanläggningar. Julklappen kostar SEK 300 och är ett mycket fint alternativ till den materialistiska julklappen.

Läs mer under fliken Julklapp 2016!

onsdag 30 november 2016

WASSUP stöttar WaterAid och Flickors Utbildning i Kamerun


Styrelsen för WASSUP har beslutat att dela ut ett stöd om SEK 50 000 till WaterAid. Med bidraget öppnas möjligheten för WASSUP att bli vänföretag till WaterAid. Exempelvis så kan bidraget räcka för att ge fem skolor (med ca 250 elever vardera) separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av och byggandet av flera toaletter minskar riskerna för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka tryggheten för flickor på skolan. Vi ser fram emot uppföljningen!

Vidare pågår en dialog med Flickors Utbildning i Kamerun där WASSUP har beslutat att stödja brunnsborrning i byn Bandja. För närvarande omfattar överenskommelsen ett stöd på knappt SEK 70 000 för borrning av en brunn inklusive tillkommande material såsom pump och ledningar. Föreningen arbetar med utbildningsverksamhet med fokus på flickor, kvinnor och unga mödrar med barn på Kameruns landsbygd, och brunnen skulle innebära att en hel by i Bandjas administrativa område kan få en hållbar tillgång till rent dricksvatten.