tisdag 11 april 2017

Årsmötet

eller föreningsstämman, som är högsta beslutande organ i alla föreningens angelägenheter, består av föreningens medlemmar med rösträtt. Varje medlem med rösträtt har en röst. Den ordinarie föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig samt med de röster som företräds genom godkänt ombud. Godkänt ombud är medlem med rösträtt som kan uppvisa underskriven röstöverlåtelse från den medlem de företräder.

Kallelse till årsmötet detta år har skickats ut till samtliga av WASSUPs medlemmar den 5:e april 2017. I år har vi turen att få sällskap av Daniel Olsson från Vinden Second Hand i Alingsås, som kommer och berättar om uppföljningen av borrandet av två nya brunnar i den tchadiska huvudstaden N’Djamena.

Väl mött! 

torsdag 12 januari 2017

WASSUP stöttar Vinden Second Hand!


Precis vid årsskiftet beslutade styrelsen om att dela ut stöd om SEK 70 000 till Vinden Second Hand i Alingsås, WASSUP's kanal till Tchad. Tack vare våra kontakter med Vinden har brunnsborrandet i Tchad kunnat fortlöpa friktionsfritt. 

Just nu är en av våra vänner nere i regionen runt den tchadiska huvudstaden N'Djamena för att övervaka och dokumentera borrandet av två nya brunnar av fabrikatet India Mark II. Ett flertal brunnar av bland annat denna typ finns redan runt N'Djamena, men som följd av ett extremt torrt klimat och ett ökande antal användare, är behovet av borrandet av nya samt underhållet av befintliga brunnar fortfarande stort. 

De två nya brunnarna förbättrar inte enbart tillgången till säkrare dricksvatten för de boende i närområdet, utan får även positiva synergier i form av avlastning på andra brunnar samt en reduktion av vattenrelaterade sjukdomar.

onsdag 14 december 2016

Ge bort en julklapp som gör skillnad

Snart är det jul, en av favorithögtiderna för oss på WASSUP. Varje år lanserar vi en blygsam julkampanj där möjligheten erbjuds att bidra till att nödställda får en säkrare tillgång till rent vatten och erforderliga sanitetsanläggningar. Julklappen kostar SEK 300 och är ett mycket fint alternativ till den materialistiska julklappen.

Läs mer under fliken Julklapp 2016!

onsdag 30 november 2016

WASSUP stöttar WaterAid och Flickors Utbildning i Kamerun


Styrelsen för WASSUP har beslutat att dela ut ett stöd om SEK 50 000 till WaterAid. Med bidraget öppnas möjligheten för WASSUP att bli vänföretag till WaterAid. Exempelvis så kan bidraget räcka för att ge fem skolor (med ca 250 elever vardera) separata toaletter för flickor och pojkar. Förekomsten av och byggandet av flera toaletter minskar riskerna för smittspridning samtidigt som könsseparerade toaletter bidrar till att öka tryggheten för flickor på skolan. Vi ser fram emot uppföljningen!

Vidare pågår en dialog med Flickors Utbildning i Kamerun där WASSUP har beslutat att stödja brunnsborrning i byn Bandja. För närvarande omfattar överenskommelsen ett stöd på knappt SEK 70 000 för borrning av en brunn inklusive tillkommande material såsom pump och ledningar. Föreningen arbetar med utbildningsverksamhet med fokus på flickor, kvinnor och unga mödrar med barn på Kameruns landsbygd, och brunnen skulle innebära att en hel by i Bandjas administrativa område kan få en hållbar tillgång till rent dricksvatten.

fredag 16 september 2016

WASSUP letar projektWASSUP letar efter fler projekt att stödja! Tidigare har vi kort nämnt projektet Healthy Hospitals där dialogen om WASSUP's fortsatta stöd till projektet pågår. Vidare tittar vi även på projekt som Flickors Utbildning i Kamerun och Warka Water. Sitter du själv på en idé som du vill genomföra eller känner du till ett projekt som skulle passa inom ramarna för vårt biståndsarbete för säkerställningen av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och funktionella sanitetsanläggningar, så är du mer än välkommen att kontakta någon i styrelsen här!

torsdag 21 april 2016

Årsmöte 2016

Andreas Berg och Daniel Kallus presenterar projektet Healthy Hospitals på Tyréns AB i Göteborg.

Under eftermiddagen höll WASSUP sitt årsmöte i Tyréns lokaler på Lilla Badhusgatan i Göteborg. Efter en genomgång av årsberättelsen för 2015 kan vi konstatera att vi under årens lopp har borrat över 40 brunnar i bland annat Tchad! Detta innebär att föreningen har hjälpt till med att erbjuda tusentals människor en säkrare tillgång till rent vatten och goda facilitetsanläggningar. 

Efter årsmötet där vi bland annat valde in styrelsemedlemmar, kunde vi också konstatera att 2016 kommer att löpa på som vanligt, där vi aktivt letar efter nya projekt som vi kan bidra till. Som ett led i detta bjöd vi in hydrogeologen Andreas Berg från WSP och geoteknikern Daniel Kallus från ÅF. Tillsammans presenterade de sitt projekt Healthy Hospitals i vilket de arbetar för att ge människorna i Shinyangadistriktet i Tanzania tillgång till rent vatten. Projektet omfattar även att förbättra och effektivisera tillgången till elekticitet samt övrig infrastruktur till Kolandotosjukhuset, och WASSUP ser mycket positivt på projekt som dessa där föreningens bistånd kan ge positiva synergier.

När årsberättelsen är färdig läggs informationen i sedvanlig ordning ut på hemsidan under den kommande fliken Årsberättelse 2015 så att du kan se vart dina pengar går! En överväldigande merpart av våra medlemmars donationer går direkt till bistånd eftersom WASSUP's enda administrativa kostnad är bankens avgift för kontoinnehav. Om du är intresserad av mer information om vad WASSUP har gjort under föregående år, så är du välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifterna hittar du här.

onsdag 23 december 2015

Ge bort rent vatten i jul

WASSUP påminner om årets julklapp - rent vatten! Än är det inte för sent att bidra med en julklapp, trots att julafton snart är oss förbi. Fram till årets slut finns möjligheten att köpa en julklapp för SEK 300. Mer information hittar du här.