Organisation & kontakt

Styrelse 
Lena Holm, ordförande
Kaisa Nugin, sekreterare
Maria Lagerström, kassör
Max Halužan, ledamot
Daniel Simonsson, ledamot
Aron Niklasson, ledamot
Lena Tilly, ledamot
Erik Sjöstrand, suppleant

Revisorer
Hanna Ekberg
Jessica Åberg
Lars Marklund, suppleant

Styrelse och revisorer utgörs av konsulter och tjänstehen på Tyréns AB, Kanektiko och Arkitekterna Krook & Tjäder AB.