Organisation & kontakt

Styrelse 
Lena Holm, ordförande
Kaisa Nugin, sekreterare
Johanna Larsson, kassör
Elin Björkman, ledamot
Max Halužan, ledamot
Daniel Simonsson, ledamot
Lars Marklund, ledamot
Anne Thorén, ledamot
Sofia Litsmark, ledamot

Revisorer
Hanna Ekberg
Jessica Åberg


Styrelse och revisorer utgörs av konsulter och tjänstehen på Tyréns AB, 
Kanektiko AB, RISE, Ramboll och Arkitekterna Krook & Tjäder AB.