Organisation & kontakt

Styrelse 
Lena Holm, ordförande
Kaisa Nugin, sekreterare
Maria Lagerström, kassör
Elin Björkman, biträdande kassör
Max Halužan, ledamot
Daniel Simonsson, ledamot
Lars Marklund, ledamot
Anne Thorén, ledamot
Lena Tilly, suppleant
Aron Niklasson, suppleant

Revisorer
Hanna Ekberg
Jessica Åberg

Styrelse och revisorer utgörs av konsulter och tjänstehen på Tyréns AB, SGU, 
Kanektiko och Arkitekterna Krook & Tjäder AB.