Organisation & kontakt

Styrelse 
Lena Holm, ordförande
Kaisa Nugin, sekreterare
Johanna Larsson, kassör
Elin Björkman, ledamot
Max Halužan, ledamot
Daniel Simonsson, ledamot
Lars Marklund, ledamot
Anne Thorén, ledamot
Lena Tilly, suppleant

Revisorer
Hanna Ekberg
Jessica Åberg

Styrelse och revisorer utgörs av konsulter och tjänstehen på Tyréns AB, SGU, 
Kanektiko AB, RISE och Arkitekterna Krook & Tjäder AB.