tisdag 25 februari 2020

Följderna av den globala vattenbristen påverkar redan 30 % av jordens befolkning, och drygt två miljarder människor saknar idag en säker tillgång till rent vatten, trots att det är en mänsklig rättighet.

Varje dag dör globalt 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på erforderliga toaletter och dålig kunskap om hygien enligt unicef. Samtidigt har världssamfundet misslyckats med att uppnå de Förenta Nationernas millenniemål till sin helhet.

Ett av de åtta millenniemålen bestod i att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen, men trots att många människor har fått det generellt bättre så är läget för världens fattigaste i stort sett oförändrat. I Afrika är läget mer akut än på de flesta platser på jorden - ett tillstånd som förvärras i pågående covid-19-pandemi.

Sedan millenniemålen började fasas ut 2015 har FN:s utvecklingsprogram satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. WASSUPs arbete omfattar i dagsläget framförallt mål 6 - att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla, med positiva synergier i ett flertal av de övriga målen.

Att millenniemålen och sedermera de globala målen för hållbar utveckling ska ha uppnåtts till 2030 är orimligt och listan med mörka fakta kan göras lång. Därför gick några eldsjälar på Tyréns AB till handling för att ytterligare kunna arbeta efter devisen för bättre samhällen. 2009 startade den ideella föreningen WASSUP (WAter and Sanitation SUPport) med syftet att för insamlade pengar kunna stödja utomstående projekt som ger konkreta resultat i form av rent dricksvattenförbättrad grundvattensituation och funktionella sanitetsanläggningar.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något - engagera dig du med! På hemsidan kan du läsa mer om WASSUPs verksamhet, våra stadgar och framförallt vad du kan göra för att bidra till förändring. Bli medlem redan idag så sköter vi resten! 

Är du nyfiken på hur verksamhetsåret har gått så hittar du vår årsberättelse här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar